re.produkt baner_L re.produkt pauza re.produkt_baner_P

WYSTAWA re.produkt // 17.09-25.10.2009 //

Na pytanie, czym jest produkt zrównoważony, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wystawa ma na celu przedstawienie różnorodnych przykładów dążenia do osiągnięcia zrównoważonego produktu, skupiając się w szczególności na idei 3R // re-duce, re-cycle, re-use – to trzy kategorie, które mogą wyznaczać kierunek w dążeniu projektanta do opracowania zrównoważonego produktu.

Wystawa zamiast udawać, że prezentowane na niej idee i projekty są ostatecznymi rozwiązaniami “zielonego problemu”, ma prowokować publiczną dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju w świecie design’u. Zrównoważone projektowanie jest złożonym zagadnieniem, często dobre postępowanie z jednej strony, przynosi negatywne konsekwencje z drugiej. Grupa wybranych produktów jest prezentacją różnych prób w poszukiwaniu 100% zrównoważonego projektowania. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE CZY JEST TO OSIĄGALNE, POZOSTAJE OTWARTA

 

re.product EXHIBITION // 17.09-25.10.2009 //

There isn’t one absolute answer to sustainability, and the exhibition will try to provide examples from all kinds of angles, focusing on 3R concept particularly. // re-duce, re-cycle, re-use – those three categories can determine the designer’s pursuit of sustainable product.

The exhibition does not want to pretend that it found the ultimate solution to the green design problem, it strives though to provoke a public debate on environmental issues in the design world. Realizing that sustainability is a complex issue and to do right on the one hand, often means harmful consequences on the other, the group of exhibited products represents different angles in quest of 100% sustainable design. THE ANSWER WHETHER IT IS REACHABLE IS LEFT OPEN.

re.produkt flamp
FLAMP //
Marti Guixe - dzięki uprzejmości // courtesy of - Galeria H2O (Joaquim Ruiz Millet + Ana Planella)

 

re.produkt wasara
WASARA //

re-duce //

Adidas //
www.adidas.pl
Niemcy // Germany //

Yves Béhar / fuseproject
+ Herman Miller //

www.fuseproject.com
www.hermanmiller.com
USA //

Ferrero S.p.A. //
www.ferrero.it
Włochy // Italy

Martí Guixé + Galeria H2O //
www.guixe.com // www.h2o.es
Hiszpania // Spain //

Minale-Maeda Studio + Droog Design //
www.minale-maeda.com
www.droog.com
Holandia // Netherlands //

 

re-cycle //

Apocalypse //
www.apocalypselab.net
Szwecja // Sweden //

Anna Bullus //
www.gumdropbin.com
Wielka Brytania // UK //

Don Chadwick & Bill Stumpf
+ Herman Miller //

www.hermanmiller.com
USA //

Komplot + Hay //
www.komplot.dk // www.hay.dk
Dania // Dennmark //

Kasia Okińczyc &
Remigiusz Truchanowicz //

www.60bag.com
Polska // Poland //

Wasara //
www.wasara.jp
Japonia // Japan //

 

re.produkt arad
BIN SEAT //
Ami Drach & Dov Ganchrow //
Photo: Liat Paz

 

re.produkt truck
FREITAG //
Photo: Noë Flum

re-use //

Daria Burlińska //
www.dbwt.pl
Polska // Poland //

Tord Bontje & Emma Woffenden //
Holandia // Netheralnds //
+ Artecnica //
www.artecnicainc.com
USA //

Gad Charny //
www.gadcharny.info
Izrael // Israel //

Ami Drach &
Dov Gancharov //

www.amidov.com
Izrael // Israel //

Nendo //
www.nendo.jp
Japonia // Japan //

Reddish Studio //
www.reddishstudio.com
Izrael // Israel //

 

FIRMY // COMPANIES

Freitag //
www.freitag.ch
Szwajcaria // Switzerland //

Herman Miller //
www.hermanmiller.com
USA //

Interface Ltd.//
www.interfaceflor.com
USA //

Monacca //
www.monacca.com
Japonia // Japan //

WYSTAWA POWARSZTATOWA re.produkt
// 13.10-25.10.2009 //

Od 13 września wystawie re.produkt towarzyszyć będzie wystawa powarsztatowa prezentująca produkty powstałe w ramach warsztatów re-cycle, re-use, re-duce i re-label. Będzie to okazja do zobaczenia nietypowych przedmiotów wykonanych pod okiem polskich projektantów przez osoby nie zajmujące się na co dzień wzornictwem.

 

re.product WORKSHOPS EXHIBITION
// 13.10-25.10.2009 //

From 13th September in addition to re.product exhibition the post-workshop exhibition will be held. The exhibition will present the products created during the workshops: re-cycle, re-use, re-duce and re-label. The show will be an opportunity to see atypical objects created by non-design professionals under supervision of Polish designers.

 


strona główna //
main page //

WYSTAWA //
EXHIBITION //

WARSZTATY //
WORKSHOPS //

WYKŁAD //
LECTURE //

PRESS INFO //
re.produkt.PDF //

KONTAKT //
CONTACT //

WSPÓŁPRACA &
PATRONAT //

CO-OPERATION &
PATRONAGE //

katalog sprawozdawczy //
re.produkt 09 //

re.produkt fundacja
re.produkt poznan
projekt strony // web design
KNOCKOUTDESIGN